Άναμμα παραδοσιακών φανών στη Νέα Μηχανιώνα

Άναμμα παραδοσιακών φανών στη Νέα Μηχανιώνα Κύριο

Άναμμα παραδοσιακών φανών στη Νέα Μηχανιώνα, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2018