Δοξολογία για τον εορτασμό των Αγίων Τριών Εν Καμίνω Παίδων που είναι οι προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος

Δοξολογία για τον εορτασμό των Αγίων Τριών Εν Καμίνω Παίδων που είναι οι προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος Κύριο

Δοξολογία για τον εορτασμό των Αγίων Τριών Εν Καμίνω Παίδων που είναι οι προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία τελέστηκε τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018