Συγκέντρωση γυναικών στο Λαγκαδά

Συγκέντρωση γυναικών στο Λαγκαδά Κύριο

Συγκέντρωση γυναικών στο Λαγκαδά, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 08 Δεκεμβρίου 2018