Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Φίλυρο

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Φίλυρο Κύριο

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Φίλυρο, την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018