Λιτανεία εικόνας Αγίου Νικολάου στη Θέρμη

Λιτανεία εικόνας Αγίου Νικολάου στη Θέρμη Κύριο

Λιτανεία ιερής εικόνας Αγίου Νικολάου στη Θέρμη, την Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου 2018