Λευκή νύχτα στη Θέρμη

Λευκή νύχτα στη Θέρμη Κύριο

Λευκή νύχτα στη Θέρμη, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 08 Δεκεμβρίου 2018