Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης Κύριο

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2018