Λιτανεία εικόνας Αγίου Νικολάου στα Λαγυνά

Λιτανεία εικόνας Αγίου Νικολάου στα Λαγυνά Κύριο

Λιτανεία εικόνας Αγίου Νικολάου στα Λαγυνά, την Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2018