Απονομή αριστείων και επαίνων από το φροντιστήριο ξένων γλωσσών "Καραπάντσιου"

Απονομή αριστείων και επαίνων από το φροντιστήριο ξένων γλωσσών "Καραπάντσιου" Κύριο

Απονομή αριστείων και επαίνων από το φροντιστήριο ξένων γλωσσών "Καραπάντσιου", την Κυριακή 02 Δεκεμβρίου 2018