Πολιτική εκδήλωση στο Καβαλάρι για θέματα τρέχουσας επικαιρότητας ("Konstantinos Exclusive")

Πολιτική εκδήλωση στο Καβαλάρι για θέματα τρέχουσας επικαιρότητας ("Konstantinos Exclusive") Κύριο

Πολιτική εκδήλωση στο Καβαλάρι για θέματα τρέχουσας επικαιρότητας ("Konstantinos Exclusive") που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018