Εκδήλωση πολιτικού γραφείου στο Λαγκαδά για τον πρωτογενή τομέα

Εκδήλωση πολιτικού γραφείου στο Λαγκαδά για τον πρωτογενή τομέα Κύριο

Εκδήλωση πολιτικού γραφείου Θεόδωρου Καράογλου στο Λαγκαδά για τον πρωτογενή τομέα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 03 Μαρτίου 2018