Εκδήλωση πολιτικού γραφείου στο Πλαγιάρι για τον πρωτογενή τομέα

Εκδήλωση πολιτικού γραφείου στο Πλαγιάρι για τον πρωτογενή τομέα Κύριο

Εκδήλωση πολιτικού γραφείου Θ. Καράογλου στο Πλαγιάρι για τον πρωτογενή τομέα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 03 Μαρτίου 2018