Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου για στελέχη Δήμου Δέλτα

Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου για στελέχη Δήμου Δέλτα Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου για στελέχη Δήμου Δέλτα το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018