Συζήτηση με σπουδαστές δημοσιογραφίας του ΙΙΕΚ Δέλτα

Συζήτηση με σπουδαστές δημοσιογραφίας του ΙΙΕΚ Δέλτα Κύριο

Συζήτηση με σπουδαστές δημοσιογραφίας του ΙΙΕΚ Δέλτα, την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018