Κοπή πίτας Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Κοπή πίτας Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΚΜ Κύριο

Κοπή πίτας Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018