Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου για στελέχη Δήμου Βόλβης

Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου για στελέχη Δήμου Βόλβης Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου για στελέχη και φίλους Δήμου Βόλβης (Σταυρός), που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018