Συγκέντρωση στελεχών Δήμου Βόλβης (Σταυρός)

Συγκέντρωση στελεχών Δήμου Βόλβης (Σταυρός) Κύριο

Συγκέντρωση στελεχών Δήμου Βόλβης (Σταυρός) που πραγματοποιήθηκε στις 02 Οκτωβρίου 2017