Γιορτή πίτας στο Αρδαμέρι

Γιορτή πίτας στο Αρδαμέρι Κύριο

Γιορτή πίτας στο Αρδαμέρι, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2017