Συνάντηση παλαιών ΟΝΝΕΔιτών της γενιάς 1974-1984

Συνάντηση παλαιών ΟΝΝΕΔιτών της γενιάς 1974-1984 Κύριο

Συνάντηση παλαιών ΟΝΝΕΔιτών της γενιάς 1974-1984 που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 στο Kitchen Bar του ΟΛΘ