Γεύμα με Κώστα Καραμανλή στα Κουφάλια

Γεύμα με Κώστα Καραμανλή στα Κουφάλια Κύριο

Γεύμα με Κώστα Καραμανλή στα Κουφάλια, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017