Επίσκεψη στο περίπτερο του ΥΜΑΘ στην 82η ΔΕΘ

Επίσκεψη στο περίπτερο του ΥΜΑΘ στην 82η ΔΕΘ Κύριο

Επίσκεψη στο περίπτερο του ΥΜΑΘ στην 82η ΔΕΘ τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017