Εγκαίνια περιπτέρου ΦΟΔΣΑ στην 82η ΔΕΘ

Εγκαίνια περιπτέρου ΦΟΔΣΑ στην 82η ΔΕΘ Κύριο

Εγκαίνια περιπτέρου του ΦΟΔΣΑ στην 82η ΔΕΘ που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017