Συνάντηση με Αμερικανό Πρέσβη στην 82η ΔΕΘ

Συνάντηση με Αμερικανό Πρέσβη στην 82η ΔΕΘ Κύριο

Συνάντηση με τον Αμερικανό Πρέσβη στην 82η ΔΕΘ το Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017