20α κοσμοσωτήρια 2017

20α κοσμοσωτήρια 2017 Κύριο

20α Κοσμοσωτήρια 2017 από τον Σύλλογο Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017