Κομματική περιοδεία στην Καβάλα

Κομματική περιοδεία στην Καβάλα Κύριο

Κομματική περιοδεία στην Καβάλα, την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017