Γιορτή σταφυλιού και τρύγου στη Θέρμη

Γιορτή σταφυλιού και τρύγου στη Θέρμη Κύριο

Γιορτή σταφυλιού και τρύγου στη Θέρμη (26-08-2017)