Κολχικό-Περιφορά εικόνας Αγίας Παρασκευής

Κολχικό-Περιφορά εικόνας Αγίας Παρασκευής Κύριο

Στο Κολχικό για την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής (25-07-2017)