Μητροπολιτικός Ναός Λαγκαδά-περιφορά εικόνας Αγίας Παρασκευής

Μητροπολιτικός Ναός Λαγκαδά-περιφορά εικόνας Αγίας Παρασκευής Κύριο

Στον Μητροπολιτικό Ναό Λαγκαδά για την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής (25-07-2017)