Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας 8 Μαρτίου 2007

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας 8 Μαρτίου 2007