Επίσκεψη στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. με αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου 2005

Επίσκεψη στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. με αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου 2005