Φωτογραφίες Θεόδωρου Καράογλου από τη φοιτητική περίοδο στους αγώνες με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Φωτογραφίες Θεόδωρου Καράογλου από τη φοιτητική περίοδο στους αγώνες με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ