Συνάντηση με φίλους στο Νέο Ρύσιο

Συνάντηση με φίλους στο Νέο Ρύσιο Κύριο

Ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, σε συνάντηση με φίλους στο Νέο Ρύσιο, την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023.