2011

2011

Αρ. Πρωτ. Επερώτησης: 55 Αρ. Πρωτ. Επίκαιρης Επερώτησης: 35 Ημερ. Κατάθεσης: 01.07.2011 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. Επερώτησης 48/16.05.2011 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. Επερωτήσεων: 47 Αρ. Πρωτ. Επ. Επερωτήσεων: 29 Ημερομηνία Κατάθεσης: 16.05.2011 Προς Υπουργό: - Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Προς Υπουργούς: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Πέμπτη, 07 Απριλίου 2011 02:00

Εξυγίανση του Ο.Σ.Ε.

Αρ. Πρωτ. Επερώτησης 42 Αρ. Πρωτ. Επίκαιρης Επερώτησης 26 Ημερομηνία Κατάθεσης 07.04.2011 Προς Υπουργό: - Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Αρ. Πρωτ. Επερωτήσεων 38 Αρ. Πρωτ. Επ. Επερωτήσεων 23 Ημερομηνία Κατάθεσης 30.03.2011 Προς: - Υπουργό Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκη
Αρ. Πρωτ. 36/21/17.03.2011 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Αρ. Πρωτ. Επερώτησης: 30 Ημερομηνία Κατάθεσης: 01.03.2011 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011 03:00

Αβέβαιο το μέλλον και η πορεία της ΕΛΒΟ

Επερώτηση Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Άμυνας
Αρ. Πρωτ. Επερωτήσεων: 28 Αρ. Πρωτ. Επίκαιρων Επερωτήσεων: 16 Ημερομηνία Κατάθεσης: 14.02.2011   Προς τους Υπουργούς: - Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Αρ. Πρωτ. Επερωτήσεων: 25 Αρ. Πρωτ. Επίκαιρων Επερωτήσεων: 14 Ημερομηνία Κατάθεσης: 31.01.2011 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Α.Π. 23/12/26-1-2011 Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης