«Απαλλαγή μυδοκαλλιεργητών από το τέλος επιτηδεύματος»

«Απαλλαγή μυδοκαλλιεργητών από το τέλος επιτηδεύματος» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 8982/14.9.2021

Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Προς Υπουργό:
Οικονομικών

Ερώτηση
«Απαλλαγή μυδοκαλλιεργητών από το τέλος επιτηδεύματος»

Αντιμέτωποι με μία απρόσμενη εξέλιξη βρέθηκαν οι επαγγελματίες μυδοκαλλιεργητές κατά την υποβολή των δηλώσεων χρήσης 2020. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι οι μυδοκαλλιεργητές (ΚΑΔ 32.14) επιβαρύνονται με τέλος επιτηδεύματος στις φορολογικές τους δηλώσεις, κάτι ωστόσο που δεν συνέβαινε το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την Ε2140/2020.
Στις 20 Αυγούστου 2020 δημοσιεύθηκε η Ε.2140/2020, με θέμα παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της αναστολής του τέλους επιτηδεύματος στους αγρότες και αλιείς. Ωστόσο, η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος έρχεται σε αντίθεση με την ΚΥΑ 5756/21 (ΦΕΚ Β' / 3453/29.7.2021), αλλά και με τις επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19, άρθρο 25, εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους (Ν.4797/23.04.2021).

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει τι συμβαίνει με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους μυδοκαλλιεργητές για το έτος χρήσης 2020 και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλαγή τους;