«Δράσεις και πρωτοβουλίες στο πρότυπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας για την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης»

«Δράσεις και πρωτοβουλίες στο πρότυπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας για την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 7169/10.06.2021

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2021

Προς:

-Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ερώτηση
«Δράσεις και πρωτοβουλίες στο πρότυπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας για την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης»

Στις αρχές Ιουνίου του τρέχοντος έτους ο Πρωθυπουργός παρουσίασε διεξοδικά τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αττικής. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως αποκαλείται, έκτασης περίπου 70 χιλιομέτρων, θα αποτελείται από ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο, καθώς και χώρους πρασίνου και άθλησης. Το φιλόδοξο έργο, ένα μέρος του οποίου θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα «ανοίξει την Αθήνα προς τη θάλασσα», μέσω της εμβληματικής επένδυσης του Ελληνικού αλλά και της προσέλκυσης μεγάλου ενδιαφέροντος επενδυτών, περιλαμβάνοντας έργα υποδομών και διαμόρφωσης περιβάλλοντος σε οκτώ παράκτιους Δήμους.
Πρόκειται για μια σημαντική ανάπλαση η οποία αφενός ως φυσικό επακόλουθο αυξάνει την αξία γης και αφετέρου αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών της Αττικής, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως μια σύγχρονη πρωτεύουσα η οποία ανταποκρίνεται στις αυξημένες προκλήσεις της εποχής και του μέλλοντος.
Ο δυναμικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου της Αττικής αναμφισβήτητα έχει θετικό πρόσημο. Παράλληλα, όμως, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει τον «οδικό χάρτη» προς την κατεύθυνση της ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών για την ανάδειξη και του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, το οποίο εκτείνεται σε απόσταση περίπου 52 χιλιομέτρων από το Καλοχώρι στα δυτικά όρια της πόλης μέχρι το Αγγελοχώρι στα ανατολικά.
Το ζήτημα έχει απασχολήσει κατά κόρον τις Αρχές και τους φορείς της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ωστόσο η πολυιδιοκτησία, οι αρμοδιότητες και οι συναρμοδιότητες που καταγράφονται λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του project.
Δεδομένου του αισιόδοξου μηνύματος που εκπέμπει η ανάληψη κυβερνητικής δράσης για την ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου της Αττικής, γεννάται η προσδοκία εάν είναι εφικτό να ακολουθηθεί και για το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης η αντίστοιχη πρακτική σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε ο αναξιοποίητος χώρος να καθιερωθεί τα επόμενα χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους αστικούς τουριστικούς προορισμούς στη Ν.Α. Ευρώπη.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Εξετάζει το ενδεχόμενο να αναληφθεί ανάλογη κυβερνητική πρωτοβουλία για το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, εξέλιξη η οποία θα προσδώσει πολλαπλάσια δυναμική στην ευρύτερη περιοχή και συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα;
-Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε το εγχείρημα να πάψει να θεωρείται «επισφαλές» και να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης;
- Προτίθεται να μελετήσει και να απλοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την αξιοποίησή του;
-Προτίθεται να αξιολογήσει τις δυνατότητες ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας του εγχειρήματος που θα αναζωογονήσει τη Θεσσαλονίκη;