Αναφορά: «Πρόταση για την εισαγωγή οικονομικού μαθήματος στη Β’ Λυκείου»

Αναφορά: «Πρόταση για την εισαγωγή οικονομικού μαθήματος στη Β’ Λυκείου» Κύριο

Αρ. Πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2021

Προς Υπουργό:
-Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναφορά
Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με θέμα «Πρόταση για την εισαγωγή οικονομικού μαθήματος στη Β' Λυκείου», για την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.