«Παράταση της περιόδου επαναπιστοποίησης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών»

«Παράταση της περιόδου επαναπιστοποίησης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2021

Προς Υπουργό:
-Οικονομικών

Ερώτηση

«Παράταση της περιόδου επαναπιστοποίησης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών»

Η διαδικασία που αφορά σε νέα εγγραφή ή ανανέωση της εγγραφής των επαγγελματιών Ασφαλιστικών Συμβούλων στα τηρούμενα μητρώα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα Επαγγελματικά Επιμελητήρια έχει αλλάξει.
Σύμφωνα με τον Ν.4786/2021 (ΦΕΚ 43 τ. Α΄/23-3-2021) οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές εγγράφονται και ανανεώνουν την άδειά τους στα Επιμελητήρια μέσω υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνουν πως πληρούν και διαθέτουν όσα κριτήρια ορίζει η νομοθεσία σχετικά με τα προερχόμενα από τα δικαστήρια πιστοποιητικά, χωρίς την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο.
Πιο συγκεκριμένα ο κάθε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και ότι δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
Λόγω ωστόσο των συγκυριών με τα ισχύοντα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού σχεδόν ένα χρόνο τώρα, στην πράξη αυτό αποδεικνύεται αδύνατο. Αυτό έχει οδηγήσει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης να προτείνει την παράταση της προθεσμίας έως το τέλος Ιουνίου 2021, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρο 23 του Ν.4583/2018 που αναφέρει ως προθεσμία προσκόμισης βεβαιώσεων άδειας ασκήσεων επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Το αίτημα παράτασης αφορά και τις ώρες του 2020 όσο και της περιόδου 2015-2019, καθώς ήταν δύσκολο να οργανωθούν τα ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στην παράταση του διαστήματος επαναπιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021, ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ομαλά;