"Αύξηση ορίων υπερωριακής νυχτερινής εργασίας αστυνομικών"

"Αύξηση ορίων υπερωριακής νυχτερινής εργασίας αστυνομικών" Κύριο

Αρ. πρωτ.:5189

Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2021

Προς Υπουργούς:
-Προστασίας του Πολίτη
-Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Αύξηση ορίων υπερωριακής νυχτερινής εργασίας αστυνομικών»

Η Ελληνική Αστυνομία καλείται να σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος της διαχείρισης της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όλη η παγκόσμια κοινότητα λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19.
Οι νέες αρμοδιότητες των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού σε όλη την επικράτεια, έρχονται να προστεθούν στις ήδη αυξημένες υπηρεσιακές τους αρμοδιότητες, αλλά και σε συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις σε πολλά επίπεδα, όπως η φύλαξη της συνοριογραμμής στον Έβρο και η διαχείριση του μεταναστευτικού με τη φύλαξη των hotspots.
Προκειμένου να καλυφθούν όλες αυτές οι υπηρεσιακές απαιτήσεις από τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, αυξάνονται αναπόφευκτα οι νυχτερινές υπερωρίες των Αστυνομικών. Σύμφωνα μάλιστα με την υπ΄ αριθμ. 8000/32/233α από 13/4/2018 Υπουργική Απόφαση ορίζονται ως ετήσιο ανώτατο όριο νυχτερινής απασχόλησης οι 488 ώρες ανά αστυνομικό και ως ανώτατο μηνιαίο όριο οι 48 ώρες, για όσους βρίσκονται σε εξωτερική ή μάχιμη υπηρεσία. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα και τις συνεχώς αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες πολλοί αστυνομικοί υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες 48 ώρες νυχτερινής εργασίας, χωρίς όμως να τις αποπληρώνονται.
Ανάλογη απόφαση προκειμένου να αντιμετωπισθούν αντίστοιχα ζητήματα έχει ληφθεί για το Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα για αλλαγή του πλαφόν στη αποζημίωση των ωρών νυχτερινής εργασίας από 48 σε 64. Ειδικότερα για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος η τροποποίηση έγινε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1133Β/2-4-20) των Υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Προβλέπεται τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν όπως στην περίπτωση της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού στην αύξηση των ορίων του ανώτατου μηνιαίου και ετήσιου ορίου ωρών υπερωριακής νυχτερινής εργασίας των αστυνομικών και να επαναφέρουν τις 64 ώρες;