«Προβλήματα των εργαζόμενων της ΕΛΒΟ με το ΚΕΑΟ»

«Προβλήματα των εργαζόμενων της ΕΛΒΟ με το ΚΕΑΟ» Κύριο

Αρ. πρωτ.:4745/03.03.2021

Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2021

Προς:
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Ερώτηση

«Προβλήματα των εργαζόμενων της ΕΛΒΟ με το ΚΕΑΟ»

Για περισσότερο από ένα έτος πλέον, από τον Δεκέμβριο 2019 έως και σήμερα το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) λόγω των οφειλών της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε.) έχει ενεργοποιήσει φραγή στην καταχώρηση των μηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.
Το γεγονός αυτό, έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους εργαζομένους της ΕΛ.Β.Ο., οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν μηχανογραφικά τα ένσημα που τους αντιστοιχούν στην εν λόγω περίοδο. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, δεν μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και να προχωρήσουν οι διαδικασίες, καθώς το σύστημα δεν βλέπει τα ένσημα της συγκεκριμένης περιόδου.
Την ίδια στιγμή επηρεάζονται άμεσα και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι φαίνεται να μην έχουν εργασθεί για το συγκεκριμένο διάστημα και συνεπώς να μην μπορούν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για λόγους υγείας.
Την κατάσταση περιπλέκει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι η ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε. είναι σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι δεν μπορεί προνομιακά κανένας πιστωτής (πχ ΚΕΑΟ, ΕΦΚΑ) να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο πλην της διανομής του εκπλειστηριάσματος σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης πιστωτών. Αυτό σημαίνει ότι το ΚΕΑΟ δεν μπορεί εκ νόμου να ικανοποιηθεί πριν τη διανομή και είναι σαν να μην λαμβάνεται υπόψη το καθεστώς της ΕΛ.Β.Ο. ΑΒΕ.
Επιπλέον να σημειωθεί ότι οι μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές Καταστάσεις έχουν υποβληθεί στο ΕΦΚΑ από τον ειδικό εκκαθαριστή, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία από την αρμόδια υπηρεσία.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να απενεργοποιηθεί η φραγή στην καταχώρηση των μηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και με αυτόν τον τρόπο να εξυπηρετηθούν οι δικαιούχοι;