"Ένταξη της γαστρονομίας σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση"

"Ένταξη της γαστρονομίας σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση" Κύριο

Αρ. πρωτ.:4668/01.03.2021

Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2021

Προς:
- Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ερώτηση

«Ένταξη της γαστρονομίας σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση»

Στην πατρίδα μας ένας από τους αναπτυσσόμενους τομείς είναι αυτός της γαστρονομίας με ορατά αποτελέσματα στην εθνική μας οικονομία. Εντούτοις η εκπαίδευση της γαστρονομίας και η κατάρτιση μαγείρων και ζαχαροπλαστών δεν βρίσκονται σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά περιορίζονται χρονικά στα 2 έτη μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέσω των δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η ανεπαρκής τεχνική εκπαίδευση του μάγειρα, με την πλειονότητα των σπουδαστών να εκφράζει την επιθυμία για περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους, παρόλο που στην πατρίδα μας δεν υπάρχει ανώτατη σχολή φοίτησης.
Η πλούσια γαστρονομική κληρονομιά της χώρας μας, μας δίνει τη δυνατότητα να την αποδώσουμε στο έπακρο και να την κατατάξουμε σε επιστήμη, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο την διατροφική και γαστρονομική μας ιστορία. Ως εκ τούτου και έχοντας το τεράστιο πλεονέκτημα να διαθέτει η πατρίδα μας καταξιωμένους σεφ και εξειδικευμένους επιστήμονες υγείας, είναι επιτακτική ανάγκη η κατάρτιση ενός συγκροτημένου σχεδίου για την ένταξη της γαστρονομίας σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση με ουσιαστικό πρόγραμμα σπουδών. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει προσέλκυση τόσο από υπάρχοντες στο χώρο σπουδαστές, όσο και από ενδιαφερόμενους του εξωτερικού, τονώνοντας ακόμη περισσότερο τα οικονομικά μεγέθη της πατρίδας μας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης της γαστρονομίας σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με όλα τα οφέλη που αυτό θα επιφέρει;