«Αναγκαία η αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»

«Αναγκαία η αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3920/05.02.2021

Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2021

Προς:
-Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ερώτηση

«Αναγκαία η αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό δημιουργεί στους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ενέργειας το ενδεχόμενο αύξησης των τιμολογίων από πλευράς της ΔΕΗ. Οι αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας δημιουργούν δυσαρέσκεια στις μεγάλες βιομηχανίες, καθώς θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα υπονομευτεί η ανταγωνιστικότητά τους σε μια κρίσιμη στιγμή για την εθνική μας οικονομία και θα πληγούν κυρίως επιχειρήσεις του κλάδου της χαλυβουργίας και της τσιμεντοβιομηχανίας. Η ανησυχία μάλιστα είναι διαρκής αναφορικά και με το μέλλον των εξαγωγών εν μέσω των ισχυρών πιέσεων, που δημιουργούνται εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και του ενεργειακού κόστους που λόγω της υψηλής του θέσης πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανιών.
Είναι επιτακτική ανάγκη η ελληνική αγορά ενέργειας να καταστεί στην πράξη εφικτή και σε μεγάλο βαθμό λειτουργική, προκειμένου οι βιομηχανικοί καταναλωτές να ανταποκριθούν στις μεγάλες πιέσεις που δέχονται. Ως εκ τούτου πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για να δημιουργηθούν υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Όλα αυτά ασφαλώς σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι η ενεργειακή αγορά αποτελεί αγορά μείζονας σημασίας και βασικό πυλώνα της εθνικής μας οικονομίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η σπουδαιότητα της οποίας είναι τεράστια για την εθνική μας οικονομία;

-Επιβεβαιώνεται το ενδεχόμενο αυξήσεων από πλευράς ΔΕΗ στους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ενέργειας;