«Παράταση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ και των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020»

«Παράταση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ και των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3857/03.02.2021

Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2021

Προς:

- Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Παράταση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ και των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Οι επιπτώσεις της πανδημίας, που εδώ και ένα έτος ταλαιπωρούν την πατρίδα μας, αλλά και το σύνολο των χωρών του πλανήτη είναι μεγάλες. Όσον αφορά την χώρα μας, επέφεραν σημαντικό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα και στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.
Η Κυβέρνηση έγκαιρα και με σχέδιο, κατά την διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, έλαβε μέτρα στήριξης των επενδύσεων. Συγκεκριμένα τον περασμένο Μάρτιο με την υπ' αριθμ πρωτ. 1788/329/Α3 Υπουργική απόφαση και με σκοπό την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού και στήριξης των επενδύσεων, δόθηκε σε όλους του δικαιούχους των 12 Δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, οριζόντια αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων με αναδρομική ισχύ από 1/2/2020. Η εν λόγω αναστολή έληξε στις 12/6/2020 με την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης σε εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης για το σταδιακό άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών.
Ωστόσο οι ερμηνευτικές αποφάσεις επί των προθεσμιών αναστολής δημιούργησαν σημαντικό πρόβλημα σε Δικαιούχους καθώς σε διευκρινίσεις επί της απόφασης που δημοσιεύτηκαν εκ των υστέρων τον Οκτώβριο του 2020, αναφέρεται ότι για τους Δικαιούχους που στο διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και έληγαν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης, π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης, το διάστημα των 132 ημερών ορίστηκε από την ημερομηνία λήξης του χρονοδιαγράμματος και όχι από την ημερομηνία της απόφασης άρσης της αναστολής, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό έργα Δικαιούχων προς απένταξη από τη Δράση στην οποία είχαν ενταχθεί.
Επίσης πέρα από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και πάλι στη διάρκεια του α' κύματος της πανδημίας δόθηκαν παρατάσεις σε χρονοδιαγράμματα υλοποίησης στις δράσεις επιχειρηματικότητας που καλύπτουν το διάστημα μέχρι τις αρχές του 2021. Όμως στο πλαίσιο του δεύτερου κύματος της πανδημίας και ειδικότερα στο διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 παρά την προκήρυξη σημαντικών προγραμμάτων

ενίσχυσης των επιχειρήσεων και στήριξης της ρευστότητας της αγοράς δεν υπήρξε έκδοση σχετικής απόφασης τόσο για τις 12 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, όπως και στις υφιστάμενες δράσεις των ΠΕΠ 2014-2020 για περιοχές που χαρακτηρίστηκαν κόκκινες επιδημιολογικά, όπως η Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα σήμερα που η χώρα βρίσκεται ακόμη σε καθεστώς lockdown χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην μπορούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια σύμφωνα με τα ορισθέντα από κάθε πρόγραμμα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων τους αλλά και σύμφωνα με τη θέληση τους.
Αναμφίβολα πρόκειται για ζήτημα τεράστιας σημασίας, δεδομένου ότι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν τον βασικό ιστό της οικονομίας της χώρας μας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Είναι στον σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου η επιπλέον παράταση, όπως δόθηκε και στο α' κύμα της πανδημίας, στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων στις 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ και των ΠΕΠ, ειδικότερα για τα έργα που ολοκληρώνονται μέσα στο α' εξάμηνο του 2021;

- Θα υπάρξουν μέτρα διευκόλυνσης των Δικαιούχων του ΕΠΑνΕΚ που ενώ ήταν ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και έληγαν οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης, π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης ανάλογα με το πρόγραμμα, το διάστημα των 132 ημερών ορίστηκε από την ημερομηνία λήξης του χρονοδιαγράμματος και όχι από την ημερομηνία της απόφασης άρσης της αναστολής στις 11/6/2020;

- Έχουν ξεκινήσει σχετικές διαβουλεύσεις με τα όργανα της Ε.Ε., ώστε να δοθεί συνολική παράταση του ΕΣΠΑ 2014-2020 μετά τις 31/12/2023 προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια κονδυλίων λόγω της αδυναμίας υλοποίησης των έργων από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξαιτίας του COVID-19;