«Περιορισμένος ο αριθμός των δικηγόρων που δικαιούνται να υπαχθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5»

«Περιορισμένος ο αριθμός των δικηγόρων που δικαιούνται να υπαχθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5» Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2021

Προς:
Υπουργό Δικαιοσύνης

Ερώτηση

«Περιορισμένος ο αριθμός των δικηγόρων που δικαιούνται να υπαχθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5»

Εκτός οικονομικής ενίσχυσης μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, η οποία παρέχεται στους επαγγελματικούς κλάδους που πλήττονται από την πανδημία, τίθεται σημαντικός αριθμός δικηγόρων, όπως προκύπτει από την επικοινωνία που είχα με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Ευστάθιο Κουτσοχήνα.
Σύμφωνα με όσα μου μετέφερε, πολλοί συνάδελφοί του δεν μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, καθώς βασική προϋπόθεση για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος είναι να έχουν μειωθεί οι απολαβές του το μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, διάστημα κατά το οποίο τα δικαστήρια ήταν ανοιχτά και οι δικηγόροι ασκούσαν απρόσκοπτα τα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Επιπρόσθετα, το εισόδημα των δικηγόρων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020) ήδη προσμετρήθηκε στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4.
Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του, ο καθορισμός των δικαιούχων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 θα πρέπει να γίνει με βάση τη μείωση του εισοδήματός τους κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, χωρίς κανέναν συμψηφισμό του τυχόν δικαιούμενου ποσού με το ποσό που έλαβαν κατά τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
Δεδομένου ότι τα δικαστήρια της χώρας παραμένουν κλειστά έως σήμερα και οι δικηγόροι βιώνουν δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών -ιδίως οι νέοι στο επάγγελμα- να αδυνατούν να καλύψουν τρέχουσες υποχρεώσεις τους και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και βασικές βιοτικές ανάγκες, η παραπάνω κίνηση θα παρέχει πολύτιμη οικονομική στήριξη στον κλάδο, αντίστοιχη με εκείνη που λαμβάνουν άλλοι πληγέντες επαγγελματίες.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δικηγόροι στους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5;
-Εξετάζει το αρμόδιο Υπουργείο τη δυνατότητα περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης των δικηγόρων;
-Μελετά το αρμόδιο Υπουργείο εναλλακτικούς τρόπους για την επαναλειτουργία της δικαιοσύνης ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα δικαστήρια;