Χαρακτηρισμός ως εργατικού ατυχήματος θανάτων από Covid-19, όσων υπηρετούν στην πρώτη γραμμή

Χαρακτηρισμός ως εργατικού ατυχήματος θανάτων από Covid-19, όσων υπηρετούν στην πρώτη γραμμή Κύριο

Αρ. πρωτ.:3280/15.01.2021

Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2021

Προς:
- Υπουργό Οικονομικών
- Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Ερώτηση

«Χαρακτηρισμός ως εργατικού ατυχήματος θανάτων από Covid-19, όσων υπηρετούν στην πρώτη γραμμή»

Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας του Covid-19 στη χώρα μας, η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της δοκιμάζεται σκληρά, σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Σε αυτές τις συνθήκες οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας και σωμάτων ασφαλείας της πατρίδας μας συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, υπηρετώντας με αυταπάρνηση και αυτοθυσία με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Αρκετοί από αυτούς, κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, νόσησαν βαριά με αποτέλεσμα μάλιστα πολλοί να χάσουν και την ίδια τους τη ζωή.
Σε αυτή την κατεύθυνση η θεσμοθέτηση και ο χαρακτηρισμός ως εργατικού ατυχήματος όσων έχασαν την ζωή τους από Covid-19, υπηρετώντας στην πρώτη γραμμή στις δομές υγείας και των σωμάτων ασφαλείας, θεωρείται πράξη αναγνώρισης της προσφοράς τους, καθώς εν γνώσει τους μάχονται σε αυτόν τον υγειονομικό «πόλεμο». Ως εκ τούτου η Πολιτεία οφείλει να προβεί σε αυτή την ενέργεια, τιμώντας και αναγνωρίζοντας την σημαντική τους προσφορά.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Υπάρχει η δυνατότητα να χαρακτηριστεί ως εργατικό ατύχημα ο θάνατος από Covid-19, του προσωπικού των δομών υγείας και των σωμάτων ασφαλείας ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους;