Παραμένουν σε ομηρεία οι υποψήφιοι οδηγοί

Παραμένουν σε ομηρεία οι υποψήφιοι οδηγοί Κύριο

Αρ. πρωτ.: 7409

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2019


Προς Υπουργό
-Υποδομών και Μεταφορών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Παραμένουν σε ομηρεία οι υποψήφιοι οδηγοί»

Σε καθεστώς ομηρίας βρίσκονται εδώ και μήνες υποψήφιοι οδηγοί, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν να ανανεώσουν ή να επεκτείνουν το δίπλωμα οδήγησής τους από τις παλλινοδίες του αρμόδιου Υπουργείου αναφορικά με την εφαρμογή του νέου νόμου 4599/2019.
Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί έχουν ως αποτέλεσμα 150.000 υποψήφιοι σε όλη τη χώρα να βρίσκονται μέχρι και σήμερα σε αδιέξοδο, λόγω της αδυναμίας εφαρμογής στην πράξη των διατάξεων του νέου νόμου, καθώς δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Μία μεγάλη διαφοροποίηση είναι πως οι υποψήφιοι οδηγοί, θα πρέπει πλέον να προσκομίζουν ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου κατόχου του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί κατά την πρακτική εξέταση. Καθώς πλέον ο υποψήφιος θα βρίσκεται εντός του οχήματος μόνος του, χωρίς την παρουσία του νόμιμου ιδιοκτήτη ή άλλου προσώπου που να συνδέεται νομικά με το ασφαλισμένο όχημα.
Ωστόσο, το εν λόγω ασφαλιστικό προϊόν δεν είναι ακόμα διαθέσιμο, καθώς τα ασφαλιστήρια που προσκομίζουν οι εξεταζόμενοι τελικά κρίνονται άκυρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Αντίστοιχα προβλήματα έχουν προκύψει και σε ό,τι αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού (καμερών, μικροφώνων και διαδικτύου), με τον οποίο θα πρέπει να εξοπλιστούν τα εκπαιδευτικά οχήματα για την καταγραφή και απευθείας μετάδοση των πρακτικών εξετάσεων, που θα διεξάγονται πλέον μέσω διαδικτύου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες εξέτασης των υποψηφίων για διπλώματα οδήγησης;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να υπερκεραστούν τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες χορήγησης της ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης για τους εξεταζόμενους;

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το διαδικτυακό σύστημα καταγραφής του Υπουργείου που θα ελέγχει τις πρακτικές εξετάσεις, είναι έτοιμο να λειτουργήσει;

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασης του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού στα εκπαιδευτικά οχήματα και τι προβλήματα έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία;