Κομματικές προσλήψεις και άλλα σοβαρά θέματα ανεπάρκειας της ΔΕΔΑ στη κάλυψη των υποχρεώσεών της

Κομματικές προσλήψεις και άλλα σοβαρά θέματα ανεπάρκειας της ΔΕΔΑ στη κάλυψη των υποχρεώσεών της Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2019

Προς:
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Κομματικές προσλήψεις και άλλα σοβαρά θέματα ανεπάρκειας της ΔΕΔΑ στη κάλυψη των υποχρεώσεών της»

Με την ερώτηση που απεύθυνα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον υπουργό Υποδομών και Συγκοινωνιών με αριθμό πρωτοκόλλου 6593 την 21η Μαρτίου 2019 ανέφερα την παθογένεια και την αδυναμία της νέας κρατικοδίαιτης εταιρίας ΔΕΔΑ να λειτουργήσει εκτός του στενού κομματικού πλαισίου και σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Αδυναμίες που έχουν ως συνέπειες την παρεμπόδιση της οικονομικής ανάπτυξης, την αποτροπή των ιδιωτικών επενδύσεων και τελικά την πρόκληση σωρείας αρνητικών επιπτώσεων στους κάτοικους και τους επαγγελματίες των περιοχών όπου η εν λόγω εταιρία έλαβε αποκλειστική Άδεια Διανομής με βάση το 5ετές σχέδιο ανάπτυξης και τα τιμολόγια διανομής που ενέκρινε η ΡΑΕ.
Οι αρνητικές επιπτώσεις καθίστανται σοβαρότερες εκ του γεγονότος ότι οι παθογένειες και αδυναμίες της εταιρίας καταγράφονται σε περίοδο κατά την οποία εντοπίζονται καθοριστικές και επικίνδυνες, για την έγκαιρη και έντεχνη κατασκευή, καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων φυσικού αερίου που η εταιρία πρέπει να υλοποιήσει.
Η αδυναμία ανταπόκρισης της ΔΕΔΑ στις υποχρεώσεις της γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική αν συνυπολογισθεί ότι κατά την τρέχουσα περίοδο η εταιρία επιφορτίζεται με νέες πρόσθετες υποχρεώσεις προερχόμενες από την απορρόφησή της από τη ΔΕΠΑ Υποδομών, αλλά και τη συγχώνευσή της με την κατά πολύ μεγαλύτερη ΕΔΑ Αττικής, μέσα στα στενά περιθώρια των πέντε υπολειπόμενων μηνών που θέτει ο νόμος 4602/19.
Τέλος, εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι ενώ η εταιρία προχωρά σε μεροληπτικές προσλήψεις κομματικών στελεχών του Σύριζα σε διοικητικές θέσεις, δείχνει να αδιαφορεί για το ότι δεν διαθέτει καθόλου τοπικά γραφεία και τεχνικό προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης σε πόλεις όπως οι Σέρρες, η Κατερίνη, η Λαμία και η Χαλκίδα, παρότι σε αυτές λειτουργούν τα δίκτυα φυσικού αερίου και διεκπεραιώνονται συνδέσεις κατοικιών, είτε όπου διαθέτει τοπικά γραφεία, αυτά δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα.

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Προσελήφθησαν στη ΔΕΔΑ, χωρίς διαδικασίες και μόλις λίγους μήνες πριν την απορρόφησή της, κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς εμπειρία στον τομέα του φυσικού αερίου για να καλύψουν τις διοικητικές θέσεις του Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή Προσωπικού και Διευθυντή Οικονομικών, τη στιγμή μάλιστα που η εταιρία διαθέτει μόλις 30 εργαζόμενους και οι αρμοδιότητες των θέσεων αυτών είτε δεν είναι απαραίτητες είτε καλύπτονται από το υφιστάμενο προσωπικό;

2. Ποια είναι η σκοπιμότητα της άμεσης και έμμεσης (μέσω της εταιρίας Optimal όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε δημοσιεύματα) πρόσληψης στην ΕΔΑ και την ΕΠΑ Αττικής, συγγενικών προσώπων συνδικαλιστών και μελών των ΔΣ, από τη χρονική περίοδο εξαγοράς του μεριδίου της SHELL έως σήμερα;

3. Ποια είναι, με βάση το 5ετές σχέδιο ανάπτυξης που ενέκρινε η ΡΑΕ, η διοικητική, η εμπορική, η τεχνική δομή και στελέχωση των συνεργείων άμεσης επέμβασης των περιφερειακών γραφείων της ΔΕΔΑ στις Σέρρες, την Κατερίνη, τη Λαμία και τη Χαλκίδα, δηλαδή στις περιοχές όπου λειτουργούν δίκτυα φυσικού αερίου και πραγματοποιούνται συνδέσεις κτηρίων;

4. Αληθεύει ότι η ΔΕΔΑ, παρότι δεν έχει καν προκηρύξει τα έργα κατασκευής των δικτύων διανομής, ζήτησε και έλαβε από το 2018 προκαταβολές του ΕΣΠΑ, επιβαρύνοντας τους ισολογισμούς της εταιρίας και τελικά τον Έλληνα φορολογούμενο, έχοντας ως κίνητρο όχι την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, αλλά την κομματική εκμετάλλευση της πλασματικής αύξησης των απορροφήσεων των κονδυλίων του ΕΣΠΑ;

5. Μπορεί ο υπουργός ΠΕΝ να ζητήσει την παρέμβαση της ΡΑΕ προκειμένου να επαληθευτεί η ορθότητα των τιμολογίων με τα οποία χρεώνονται οι καταναλωτές στις περιοχές ευθύνης της ΔΕΔΑ, καθώς και η ορθότητα της δημόσιας δήλωσης της Διοίκησης της ΔΕΔΑ που υποστηρίζει ότι τα τιμολόγιά της είναι τα «φθηνότερα στην επικράτεια», ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη τιμολόγηση των βαρέως χειμαζουσών βιομηχανιών που αποτελούν και τους μοναδικούς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, πελάτες της ΔΕΔΑ;