Ασάφειες στη μοριοδότηση κατόχων τίτλων πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων

Ασάφειες στη μοριοδότηση κατόχων τίτλων πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων Κύριο

Αρ. πρωτ.: 6694

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2019

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ασάφειες στη μοριοδότηση κατόχων τίτλων πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων»

Μετρώντας πλέον αντίστροφα για τις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2018-2019 πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα και τα αδιευκρίνιστα σημεία που αφήνει το αρμόδιο Υπουργείο σε ό,τι αφορά στη μοριοδότηση κατόχων τίτλων πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων.

Σε προηγούμενη σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου 5504/08.02.2019 ζητήθηκε να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες στις αλλαγές του ποσοστού μοριοδότησης για κατόχους τίτλων πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων και μάλιστα με έναρξη ισχύος από τις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις 2018-2019, που εισήγαγε το Υπουργείο με τον πρόσφατο νόμο 4589 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13 Α'/29.01.2019).

Ωστόσο, από την απαντητική επιστολή του ερωτηθέντος υπουργείου προκύπτει ότι «Στην περ. β της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), τροποποιούνται τα ποσοστά προσαύξησης των διακριθέντων σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες ως ακολούθως: "Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 8% για την 1η νίκη, 6% για τη 2η νίκη και 4% για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωματείων".
Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τις Πανελλαδικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019».

Παρά δηλαδή τις διαβεβαιώσεις ότι οι αλλαγές θα ίσχυαν για το σχολικό έτος 2019-2020, δηλαδή από την επόμενη σχολική χρονιά δίνοντας ένα περιθώριο προσαρμογής στα παιδιά, τελικά προκύπτει ότι τελικά θα ισχύσουν άμεσα από τις επικείμενες πανελλαδικές σε λίγες πλέον μέρες.
Παράλληλα προκύπτουν ζητήματα ισονομίας, καθώς στην ίδια σχολική ομάδα που πέτυχε από την 1η για παράδειγμα θέση στο σχολικό έτος 2017-2018 υπάρχουν μαθητές που έδωσαν εξετάσεις το 2018 και είχαν προσαύξηση 10%, ενώ μαθητές που δίνουν εξετάσεις το 2019 από τον ίδιο αγώνα με την ίδια νίκη θα πάρουν προσαύξηση 8%.

Πρόκειται για κατάφορη αδικία απέναντι στα παιδιά που υπηρετούν χρόνια τον αθλητισμό και έχουν κάνει τόσες θυσίες όλα τα προηγούμενα μαθητικά χρόνια συνδυάζοντας τις αθλητικές με τις σχολικές τους υποχρεώσεις, πριν από τις κρίσιμες πανελλαδικές εξετάσεις, να αλλάζουν τα δεδομένα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα κριθεί η εισαγωγή τους ή μη στην ανώτατη εκπαίδευση.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να διασφαλίσει την ισονομία μεταξύ μαθητών που συμμετείχαν στην ίδια σχολική αθλητική ομάδα και κατέγραψαν τις ίδιες επιτυχίες, αλλά δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις σε διαφορετικές σχολικές χρονιές, να θέσει σε εφαρμογή τις όποιες αλλαγές στη μοριοδότησή τους από το σχολικό έτος 2019-2020;