Κίνδυνος αδυναμίας ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα

Κίνδυνος αδυναμίας ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα Κύριο

Αρ. πρωτ.: 6593

Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2019

Προς Υπουργούς
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Υποδομών και Μεταφορών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Κίνδυνος αδυναμίας ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα»

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την υπ´ αριθμό 1318/2018 απόφασή της, χορήγησε Άδεια Διανομής και Διαχείρισης Δικτύων φυσικού αερίου στην ΔΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας Α.Ε. Κατά τη χορήγηση της εν λόγω άδειας αξιολογήθηκε και το πενταετές πλάνο της εταιρείας, δεσμεύοντας σχεδόν ολόκληρη την υπόλοιπη Ελλάδα για την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Σε αυτό το πλάνο ελλοχεύει ο κίνδυνος πολλές περιοχές του δεσμευμένου δικτύου να μην μπορέσουν τελικά να συνδεθούν, αφού δεν υπάρχουν οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις για την υλοποίησή τους.
Συνεπώς, με τη δέσμευση του δικτύου λοιπής Ελλάδος αντανακλάται σε κρατικομονοπωλιακές συνθήκες στην ανάπτυξη και αγορά ενέργειας και δεν αφίσταται σαφέστατων ενδείξεων περί μεροληπτικής επιλογής του κράτους απέναντι μόνο σε εταιρείες με κρατική δομή και προέλευση.
Ιδιαιτέρως δε, σε μια περίοδο στην οποία η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει την προσέλκυση και ιδιωτικών επενδύσεων, προσέλκυση κεφαλαίων και ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό, η χορήγηση της παραπάνω άδειας, ενισχύει τον κρατισμό και δεσμεύει εθνικούς πόρους σε όφελος μιας νέας κρατικοδίαιτης εταιρείας, η οποία θα λειτουργεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο, καθώς εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό συνθήκες ελεύθερης αγοράς.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει και να επαναπροσδιορίσει το εν λόγω μοντέλο ανάπτυξης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της λοιπής Ελλάδος, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία και σε ιδιώτες επενδυτές να αναλάβουν, με πρόσκληση ενδιαφέροντος, το έργο της κατασκευής τοπικών δικτύων;

-Είναι στις προθέσεις σας να καλέσετε τις Διαχειριστικές Αρχές και τις Περιφέρειες προκειμένου να επανεξετάσουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΔΑ, ώστε να αξιοποιηθούν πραγματικά πολύτιμοι για την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας δημόσιοι πόροι του ΕΣΠΑ;