Χωρίς σύνδεση τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ

Χωρίς σύνδεση τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ Κύριο

Αρ. πρωτ.: 6178

Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2019

Προς Υπουργό:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Χωρίς σύνδεση τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ»

Μπροστά σε ένα ακόμα αδιέξοδο βρίσκονται οι συνταξιούχοι από τις συνεχείς παλινωδίες που σημειώνονται στη λειτουργία του ΕΦΚΑ που κάθε άλλο παρά εύρυθμη και ομαλή είναι. Ήδη από το 2015 το ΙΚΑ σταμάτησε να στέλνει ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης στους δικαιούχους, οι οποίοι μπορούσαν να τα εκτυπώσουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του φορέα.
Ωστόσο, από την ψήφιση του νόμου 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και έπειτα, ούτε αυτό είναι δυνατό, καθώς ο αριθμός ΔΙΑΣ που δίνεται από την ΗΔΙΚΑ δεν είναι συνδεδεμένος με τον νέο φορέα του ΕΦΚΑ.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος μπορεί να επιλέξει την «Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος», προκειμένου όπως αναφέρεται να ενημερωθεί για την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού και για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξής του αναλυτικά. Με την είσοδο ωστόσο στην υπηρεσία όταν γίνεται η αναζήτηση του αριθμού ΔΙΑΣ που απαιτείται, εμφανίζεται φορέας «ΚΕΝΟ» και δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η διαδικασία.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εδώ και τρία σχεδόν χρόνια οι συνταξιούχοι να μην μπορούν να ελέγξουν τις κρατήσεις που τους γίνονται και να μην έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που τους αφορούν για τη σύνταξή τους.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Για ποιους λόγους δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να συνδεθούν τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ να έχουν πρόσβαση οι δικαιούχοι;

-Σε τι ενέργειες θα προβεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα που εντοπίζεται στην ηλεκτρονική αναζήτηση και εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ;