Να διατηρηθεί αυτόνομο το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙΘ

Να διατηρηθεί αυτόνομο το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙΘ Κύριο

Αρ. πρωτ.: 6126

Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2019

Προς Υπουργό
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Να διατηρηθεί αυτόνομο το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙΘ»

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) μετατρέπεται σε κατεύθυνση και υπάγεται πλέον στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.
Ωστόσο, πρόκειται για ένα τμήμα που θα μπορούσε να διατηρηθεί και να συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομο, ενώ η μετατροπή του σε κατεύθυνση του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών προχωρά κατά παράκαμψη όλων των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος.
Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων έχει τα απαραίτητα μέλη ΔΕΠ τόσο από πλευράς αριθμού, καθώς έχει 12 μέλη, όσο και από πλευράς κατάλληλων ειδικοτήτων ώστε να μπορεί να σταθεί ως αυτοδύναμο τμήμα. Επιπλέον διαθέτει πρόγραμμα σπουδών επικαιροποιημένο τον Αύγουστο του 2018 αντίστοιχο με αυτό Τμημάτων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, σημαντικό ερευνητικό και επιστημονικό έργο. Τα δε επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με αυτά των αποφοίτων ευρωπαϊκών και διεθνών πανεπιστημιακών τμημάτων.
Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης έχει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να μείνει αυτόνομο και να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση και ερευνητικό έργο.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει το ενδεχόμενο το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης να διατηρηθεί ως αυτόνομο τμήμα και να μην μετατραπεί σε κατεύθυνση;

-Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να διασφαλίσει το επίπεδο σπουδών του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης στο οργανόγραμμα του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος;